ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

20-2567 ประกาศ 29-03-67(รับสมัครสอบแข่งขันฯ 2 ตำแหน่ง)

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

19-2567 ประกาศ 27-03-67(รายชื่อผู้ผ่านฯ ตน.ตสน. 5 ราย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภาค ก พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 ประกาศ 06-03-67 รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบก ตน.นวช.ตสน.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภาค ก พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Read More »

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

17-2567 ประกาศ 06-03-67(การขึ้นบัญชีฯ พรก. ตน.นวช.เทคนิ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศสอบ ข นายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ุภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ุภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร7-2567 ประกาศ (รับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน Read More »

Skip to content