เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไนโตรเจนเหลวประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65 จำนวน 630 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content