เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content