เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องวัดปริมาณรังสีทั่วร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content