เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านเทคนิคและเครือข่ายบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content