ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อทำเป็นศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างปรับปรุงห้องเพื่อทำเป็นศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยฯ จำนวน 1 งาน

Skip to content