ปส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในวันนี้ (25 ตุลาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

       โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณสวนหย่อมและสนามหญ้าข้างอาคาร 1 ปส.

 ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ : ปส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

Skip to content