ข่าวสารหน่วยงาน

ปส. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

        ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อส …

ปส. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Read More »

ปส. จัดประชุมหารือกับ NEA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและการดำเนินงาน 3S และ ASEANTOM

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน …

ปส. จัดประชุมหารือกับ NEA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและการดำเนินงาน 3S และ ASEANTOM Read More »

ปส. ให้การต้อนรับคณะจาก สวทช. ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

         ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566 ) สำนักงานปรมาณูเพ …

ปส. ให้การต้อนรับคณะจาก สวทช. ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ Read More »

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึ …

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต Read More »

ปส. ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

         (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 15.00 น. สำนักงานปรมา …

ปส. ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค Read More »

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปฏิบัติ …

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

ปส. ร่วมกับ WINS เสริมความรู้บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการ …

ปส. ร่วมกับ WINS เสริมความรู้บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

ปส. ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานระหว่างประเทศ World Institute for Nuclear Security (WINS) และ Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD)

          ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. สำนัก …

ปส. ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานระหว่างประเทศ World Institute for Nuclear Security (WINS) และ Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD) Read More »

ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting

           ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. สำ …

ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting Read More »

ปส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable

            ในวันนี้ (31 ตุลาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื …

ปส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable Read More »

Skip to content