ข่าวสารหน่วยงาน

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์

          วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต […]

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์ Read More »

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

           (10 เมษายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. Read More »

ปส. จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ ปส. “ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์”

ปส. จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ ปส. “ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์”

            ในวันที่ 10 เมษายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร

ปส. จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ ปส. “ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์” Read More »

ปส. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของไทยภายใต้แผนนิวเคลียร์

ปส. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของไทยภายใต้แผนนิวเคลียร์

             ในวันที่ 9 เมษายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร

ปส. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของไทยภายใต้แผนนิวเคลียร์ Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ NuREAC ปส. 9 เม.ย. 2567

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ NuREAC

          ในวันนี้ (9 เมษายน 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ NuREAC Read More »

ท่านลปส.มอบดอกไม้ให้นางสาว สมใจ เพื่อขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

             รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักง

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อส

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

Skip to content