ข่าวผู้บริหาร

ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

             ในวันนี้ (22 เมษายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพ […]

ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์

          วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต

ปส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพร ลปส. เนื่องในวันสงกรานต์ Read More »

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

           (10 เมษายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. Read More »

คกก. อว. For EV เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ศุภมาส“ ศึกษาดูงานเอกชนต้นแบบ

คกก. อว. For EV เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ศุภมาส“ ศึกษาดูงานเอกชนต้นแบบ

         รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปร

คกก. อว. For EV เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ศุภมาส“ ศึกษาดูงานเอกชนต้นแบบ Read More »

ท่านลปส. นั่งเป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่3/2567

ลปส. เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 3/2567

               รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส.

ลปส. เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 3/2567 Read More »

ลปส. เป็นประธานประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2567

ลปส. เป็นประธานประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2567 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ SMART OAP ด้วยดิจิทัล

           รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงาน

ลปส. เป็นประธานประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2567 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ SMART OAP ด้วยดิจิทัล Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อส

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ลปส. เสนอจัดตั้ง Nuclear Technology Consortium พัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของไทย

           รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงาน

ลปส. เสนอจัดตั้ง Nuclear Technology Consortium พัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของไทย Read More »

ลปส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567

        ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต

ลปส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ปส. ร่วม 22 หน่วยงาน อว. ขับเคลื่อนนโนบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า “อว. For EV”

         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อ

ปส. ร่วม 22 หน่วยงาน อว. ขับเคลื่อนนโนบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า “อว. For EV” Read More »

Skip to content