ปส. ร่วมแถลงความพร้อมจัดงาน อว.แฟร์ 22 – 28 ก.ค. นี้

ปส. ร่วมแถลงความพร้อมจัดงาน อว.แฟร์ 22 – 28 ก.ค. นี้

          ในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมในงานแถลงข่าว “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวศุภมาศ อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่ง ปส. ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ อว. แฟร์ ในหลากหลายกิจกรรม ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ Nuclear for Future ไฮท์ไลท์สำคัญคือจัดการเสวนาในหัวข้อ “มองต่างมุม : SMRs for net zero” จาก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และ ปส. พร้อมจัดนิทรรศการในโซน F เพื่อผลักดันการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Small Modular Reactors; SMRs) ซึ่งเป็นอนาคตของพลังงาน โดยเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่ย่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง ในวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปส. ร่วมแถลงความพร้อมจัดงาน อว.แฟร์ 22 – 28 ก.ค. นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content