ลปส. หารือแนวทางบูรณาการงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์-รังสี จ.ระยองและพื้นที่ EEC

             ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าพบนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ EEC พร้อมกันนี้ยังมี ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เบ็จจสุรัตน์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เข้าร่วมหารือดังกล่าวด้วย

              และในวันเดียวกันนี้ ยังเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมี ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต

ลปส. หารือแนวทางบูรณาการงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์-รังสี จ.ระยองและพื้นที่ EEC

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content