ปส. ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประชุมเตรียมความพร้อมเสวนา “มองต่างมุม : SMRs for net zero” ในงาน อว.แฟร์

           ในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา กัญชนะ และนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการ ปส. ร่วมหารือพร้อมทีมจัดกิจกรรมของ ปส. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมร่วมกับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และ ปส. ณ ปส. และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดเสวนาในหัวข้อ “มองต่างมุม : SMRs for net zero” ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Small Modular Reactors ; SMRs) ในมุมมองต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหน? ร่วมหาคำตอบได้ที่ FB live : Atoms4peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ปส. ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประชุมเตรียมความพร้อมเสวนา “มองต่างมุม : SMRs for net zero” ในงาน อว.แฟร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content