Author name: สุทธิพัฒน์ ฟื้นมา

ปส. ให้การต้อนรับ ผอ. RCARO และคณะฯ ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ระหว่างประเทศ

ปส. ให้การต้อนรับ ผอ. RCARO และคณะฯ ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ระหว่างประเทศ

             ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นา […]

ปส. ให้การต้อนรับ ผอ. RCARO และคณะฯ ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ระหว่างประเทศ Read More »

สลก. น้อมรับนโยบาย ลปส. นำงานบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สลก. น้อมรับนโยบาย ลปส. นำงานบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

            ในวันนี้ (11 มิถุนายน 2567) สำนักงานปรมาณูเ

สลก. น้อมรับนโยบาย ลปส. นำงานบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ Read More »

ปส. เตรียมพร้อมการประเมิน IRRS มุ่งกำกับดูแลทางรังสีตามมาตรฐานโลก

             วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่

ปส. เตรียมพร้อมการประเมิน IRRS มุ่งกำกับดูแลทางรังสีตามมาตรฐานโลก Read More »

ปส. หารือ IAEA ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี

ปส. หารือ IAEA ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธ

ปส. หารือ IAEA ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี Read More »

ปส. คว้าโล่เกียรติคุณจาก IAEA ช่วยเหลือรัฐภาคี ชูศักยภาพด้านการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี

ปส. คว้าโล่เกียรติคุณจาก IAEA ช่วยเหลือรัฐภาคี ชูศักยภาพด้านการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี

               ในวันนี้ (6 มิถุนายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ

ปส. คว้าโล่เกียรติคุณจาก IAEA ช่วยเหลือรัฐภาคี ชูศักยภาพด้านการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี Read More »

ปส. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

ปส. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

             ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ

ปส. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี Read More »

ปส. หารือ IAEA ยกระดับขีดความสามารถด้านมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์สู่การเป็นศูนย์ความร่วมมือภูมิภาค

ปส. หารือ IAEA ยกระดับขีดความสามารถด้านมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์สู่การเป็นศูนย์ความร่วมมือภูมิภาค

               เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธ

ปส. หารือ IAEA ยกระดับขีดความสามารถด้านมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์สู่การเป็นศูนย์ความร่วมมือภูมิภาค Read More »

ไทยโชว์บทบาทความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา

ไทยโชว์บทบาทความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา

               ในวันนี้ (4 มิถุนายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ

ไทยโชว์บทบาทความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา Read More »

Skip to content