ข่าวสารและกิจกรรม

ปส. จัดการประชุม “The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023”

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศ …

ปส. จัดการประชุม “The 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates issues 2023” Read More »

ปส. เข้าร่วม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”

       ในวันนี้ (5 ธันวาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน …

ปส. เข้าร่วม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” Read More »

ปส. จัดกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” ประจำปี 2566

          (1 ธันวาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส …

ปส. จัดกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” ประจำปี 2566 Read More »

ปส. ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด บูรณาการเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พ.ย. 2566 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลา …

ปส. ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด บูรณาการเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืน Read More »

ปส. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

        ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อส …

ปส. เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Read More »

ปส. จัดประชุมหารือกับ NEA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและการดำเนินงาน 3S และ ASEANTOM

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน …

ปส. จัดประชุมหารือกับ NEA เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและการดำเนินงาน 3S และ ASEANTOM Read More »

ปส. ให้การต้อนรับคณะจาก สวทช. ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

         ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566 ) สำนักงานปรมาณูเพ …

ปส. ให้การต้อนรับคณะจาก สวทช. ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ Read More »

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึ …

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต Read More »

ปส. ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

         (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 15.00 น. สำนักงานปรมา …

ปส. ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค Read More »

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปฏิบัติ …

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี Read More »

Skip to content