เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1

Skip to content