ปส. ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านรังสีรักษา (QUATRO) ของ IAEA

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมโครงการ “การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านรังสีรักษา (Quality Assurance Team For Radiation Oncology-QUATRO) ซึ่งจัดโดย ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงทอง ไกรพิบูลย์ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชาศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ ชั้น B2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Skip to content