เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องปฏิบัติงาน ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญสัญญา

Skip to content