ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและผลการทดสอบ

การทดสอบความรู้ความสามารถประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

การทดสอบความรู้ความสามารถประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบประกาศผลการทดสอบ
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2566 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 
ประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
Skip to content