ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคล์ดกัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเครื่องปรับอากาศ

Skip to content