ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่น EVOLIS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

651122-5 ประกาศผู้ชนะ

Skip to content