ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

651124-5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content