ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล ณ ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างทางกายภาพและเคมีรังสี ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหาร จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

doc05122320221124131251

Skip to content