ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

doc05245720221207084510

Skip to content