ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานใน ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำหรับกลุ่มบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานในปส. จำนวน 1 คน

Skip to content