เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบุคคล ณ ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างทางกายภาพและเคมีรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหาร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content