เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าสถานที่ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ปส. จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content