เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างรถขนส่งโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

651207- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content