ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร

Skip to content