ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ

Skip to content