เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานใน ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำหรับกลุ่มบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (46)

 

Skip to content