เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮท-1996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

651220 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

Skip to content