ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (37)

 

Skip to content