เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคล์ดกัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

 

Skip to content