ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

Skip to content