เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (41)

 

 

Skip to content