ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอยแครงบริเวณอ่าวไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ จำนวน 1งาน

 

Skip to content