ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ระยอง

 

 

Skip to content