เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้

 

Skip to content