เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

 

Skip to content