เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุม

 

 

Skip to content