ปส. ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในวันนี้ (27 ธันวาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกันแสดงจุดยืน “ปส. ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” โดย ปส. ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส และปราศจากการทุจริต
หากพบการทุจริตของบุคลากรภายใน ปส. แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ☎️โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4203 , 4204 หรือ คลิก

Skip to content