ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินฯ (1)

 

 

Skip to content