เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

Skip to content