เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 เครื่อง

Skip to content