เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Skip to content