ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content