ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการจ้างเหมารถ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าที่พัก อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content