ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content