เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวัดรังสีแบบเรืองแสงวาบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content