หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี

Skip to content